Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die u sluit met Wooddeck (Delgo.B.V.) zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.